Witaj na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. 27 WDP AK w Świeszynie

Apel podsumowujący I semestr

25 stycznia w naszej szkole odbył się apel podsumowujący I semestr. Nagrodzone zostały klasy, które uzyskały najwyższą frekwencję oraz średnią, a także ogłoszone zostały wyniki konkursu „Klasa na medal” i konkursu na najładniejszą dekorację świąteczną klasy. Upominki otrzymali również uczniowie, którzy uzyskali 100 % frekwencję i zdobyli tytuł „Superkulturalny uczeń”. Dla tych, którzy uzyskali średnią 4,75 lub wyższą po feriach czeka nagroda-niespodzianka za ich wysokie wyniki w nauce. Nauczycielka biblioteki- pani Gabriela Otto wyróżniła także najlepszych czytelników i nagrodziła uczniów, którzy wzięli udział w konkursie czytelniczym. Podczas apelu pani dyrektor poinformowała społeczność uczniowską, że dwóch uczniów z klas III gimnazjum zostało zakwalifikowanych do konkursów wojewódzkich organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie. Piotr Łądkowski jest laureatem konkursu fizycznego, a Mikołaj Rapinczuk konkursu z języka angielskiego. Na zakończenie apelu pani dyrektor przypomniała wszystkim uczniom o zachowaniu bezpieczeństwa podczas ferii zimowych.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.
2_sp
Skip to content