Witaj na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. 27 WDP AK w Świeszynie

Apel podsumowujący I semestr

5 lutego w naszej szkole odbył się apel podsumowujący I semestr zorganizowany przez opiekunki samorządu szkolnego, p. Katarzynę Nowacką i p. Barbarę Baranowicz. Przedstawiciele każdej klasy przeczytali krótkie podsumowanie osiągnięć w nauce i zachowaniu, a także sukcesy swojego oddziału. Następnie nagrodzone zostały klasy, które uzyskały najwyższą frekwencję. Zwycięzcami okazała się klasa I i V. Dyplomy i nagrody otrzymali również uczniowie, którzy osiągnęli 100% frekwencję. Wyróżnieni zostali także Ci, którzy uzyskali wysokie osiągnięcia w nauce i średnią 4,75 lub wyższą. Podczas apelu podsumowany został konkurs „Kulturalny uczeń miesiąca”. Dyplomy za wzorową postawę w I semestrze i tytuł superkulturalny uczeń otrzymali Ci, którzy przynajmniej trzy razy uzyskali ocenę wzorową z zachowania w I semestrze. To właśnie oni, a także uczniowie z najlepszymi wynikami w nauce i najwyższą frekwencją będą nagrodzeni po feriach niespodzianką przygotowaną przez opiekunki samorządu i radę rodziców. Na zakończenie pani Nowacka i pani Skwierawska ogłosiły wyniki konkursu „Najciekawsza maska karnawałowa”, który odbył się na świetlicy szkolnej. Autorzy najciekawszych prac otrzymali nagrody. Na zakończenie apelu pani dyrektor Joanna Remplewicz przypomniała zebranym, że nasza szkoła bierze udział w projekcie „Fabryka Kompetencji Kluczowych”. W ramach projektu uczniowie uczestniczą w zajęciach logopedycznych, wyrównawczych oraz rozwijających uzdolnienia z biologii i informatyki. Projekt będzie realizowany również           w kolejnym roku szkolnym, a chętni uczniowie będą mogli zapisać się na wybrane zajęcia. Gratulujemy wszystkim i życzymy sukcesów w II semestrze.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility. Skip to content