Witaj na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. 27 WDP AK w Świeszynie

,,Diagnoza przed egzaminem ósmoklasisty”

W Szkole Podstawowej im. 27 WDP AK w Świeszynie w dniach 14- 16 listopada 2023r. odbywa się diagnoza przedmiotowa przed egzaminem ósmoklasisty. Z zachowaniem niezbędnej procedury pierwszego dnia uczniowie przystąpili do egzaminu próbnego z języka polskiego, następnie- do matematyki, by zakończyć zmagania egzaminacyjne arkuszem z języka obcego nowożytnego. Do uzyskania wiedzy o tym, które obszary wymagają doskonalenia, a które wiadomości i umiejętności zostały opanowane, służą wystandaryzowane arkusze zaczerpnięte z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i popularnego wydawnictwa. Wyniki diagnozy pozwolą zaplanować dalsze działania dydaktyczne.

Wszystkim uczniom klasy VIII życzymy powodzenia.

Skip to content