Witaj na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. 27 WDP AK w Świeszynie

,,Diagnoza przed egzaminem ósmoklasisty”

W Szkole Podstawowej im. 27 WDP AK w Świeszynie w dniach 14- 16 listopada 2023r. odbywa się diagnoza przedmiotowa przed egzaminem ósmoklasisty. Z zachowaniem niezbędnej procedury pierwszego dnia uczniowie przystąpili do egzaminu próbnego z języka polskiego, następnie- do matematyki, by zakończyć zmagania egzaminacyjne arkuszem z języka obcego nowożytnego. Do uzyskania wiedzy o tym, które obszary wymagają doskonalenia, a które wiadomości i umiejętności zostały opanowane, służą wystandaryzowane arkusze zaczerpnięte z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i popularnego wydawnictwa. Wyniki diagnozy pozwolą zaplanować dalsze działania dydaktyczne.

Wszystkim uczniom klasy VIII życzymy powodzenia.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility. Skip to content