Witaj na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. 27 WDP AK w Świeszynie

Drukarka 3D na lekcjach informatyki

W drugiej połowie października 2022 z chłopcami z klasy ósmej rozpakowaliśmy drukarkę 3D. Zainstalowawszy ją,  przeprowadziliśmy konfigurację sieciową oraz załadowaliśmy filament do druku 3D. Z uczniami wszystkich klas- od piątej do ósmej-rozpoczęliśmy projektowanie (rysowanie) 3D w ramach grafiki komputerowej i drukowanie, rozwijając  umiejętności obsługi nowoczesnej techniki.

Do projektowania 3D wykorzystujemy program 3DBuilder, a ostatnio program Autodesk Tinkercad online www.tinkercad.com. Proces wydruku zawiera 3 etapy: projektowanie 3D modelu (np. breloczka do kluczy) w powyższych programach, przygotowanie do wydruku, tzn.  obsługa programu FlashPrint5 bezpośrednio związanego z drukarką i obsługa drukarki  z drukowaniem.

Poza lekcjami spotykamy się również dodatkowo we wtorki na ósmej godzinie lekcyjnej. Są to zajęcia otwarte dla wszystkich chętnych do poznania projektowania 3D, obsługi i wydruku na drukarce 3D. Zaprojektowaliśmy i wydrukowaliśmy breloczki do kluczy dla szkoły i indywidualne dla uczniów. Każdy uczeń mógł zaprojektować swój breloczek, wprowadzić indywidualny trójwymiarowy napis- co rozwija wyobraźnię przestrzenną-                               i wydrukować. Ostatnio projektowaliśmy domki 3D. Planujemy projektować i drukować składane elementy ozdobne, a zarazem  użyteczne,  np. domek na świeczki.

Planujemy wykorzystać skaner 3D, który również posiada szkoła, do tworzenia trójwymiarowych modeli z rzeczywistości. Będziemy się uczyli i doświadczali skanowania przestrzennego przedmiotów z rzeczywistości – co jest stosunkowo trudnym zadaniem- doprowadzali do wytworzenia modelu przestrzennego w komputerze i wydruku tego modelu na drukarce 3D.

Działania tego typu rozwijają wiele umiejętności interdyscyplinarnych z różnych przedmiotów. Wyobraźnia przestrzenna i obliczeniowa-  szczególnie przydatna na  matematyce;  projektowanie w ramach rysowania i wymiarowania oraz obsługa nowoczesnych urządzeń elektronicznych- ważna z punktu widzenia technika; grafika komputerowa, instalowanie i wykorzystywanie różnego rodzaju oprogramowania, również online, przesyłanie modeli- to się przyda na informatyce;  zmiana stanów skupienia ciał- z płynnego ciekłego tworzywa sztucznego powstaje uformowane ciało stałe- tego doświadczą wszyscy, którzy choć trochę interesują się fizyką.  

Urządzenia te są doskonałym pretekstem do rozwoju intelektualnego w różnych sferach poznawczych młodego człowieka.

Opracował: Wojciech Karpowicz

Skip to content