Witaj na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. 27 WDP AK w Świeszynie

Drukarka 3D na lekcjach informatyki

W drugiej połowie października 2022 z chłopcami z klasy ósmej rozpakowaliśmy drukarkę 3D. Zainstalowawszy ją,  przeprowadziliśmy konfigurację sieciową oraz załadowaliśmy filament do druku 3D. Z uczniami wszystkich klas- od piątej do ósmej-rozpoczęliśmy projektowanie (rysowanie) 3D w ramach grafiki komputerowej i drukowanie, rozwijając  umiejętności obsługi nowoczesnej techniki.

Do projektowania 3D wykorzystujemy program 3DBuilder, a ostatnio program Autodesk Tinkercad online www.tinkercad.com. Proces wydruku zawiera 3 etapy: projektowanie 3D modelu (np. breloczka do kluczy) w powyższych programach, przygotowanie do wydruku, tzn.  obsługa programu FlashPrint5 bezpośrednio związanego z drukarką i obsługa drukarki  z drukowaniem.

Poza lekcjami spotykamy się również dodatkowo we wtorki na ósmej godzinie lekcyjnej. Są to zajęcia otwarte dla wszystkich chętnych do poznania projektowania 3D, obsługi i wydruku na drukarce 3D. Zaprojektowaliśmy i wydrukowaliśmy breloczki do kluczy dla szkoły i indywidualne dla uczniów. Każdy uczeń mógł zaprojektować swój breloczek, wprowadzić indywidualny trójwymiarowy napis- co rozwija wyobraźnię przestrzenną-                               i wydrukować. Ostatnio projektowaliśmy domki 3D. Planujemy projektować i drukować składane elementy ozdobne, a zarazem  użyteczne,  np. domek na świeczki.

Planujemy wykorzystać skaner 3D, który również posiada szkoła, do tworzenia trójwymiarowych modeli z rzeczywistości. Będziemy się uczyli i doświadczali skanowania przestrzennego przedmiotów z rzeczywistości – co jest stosunkowo trudnym zadaniem- doprowadzali do wytworzenia modelu przestrzennego w komputerze i wydruku tego modelu na drukarce 3D.

Działania tego typu rozwijają wiele umiejętności interdyscyplinarnych z różnych przedmiotów. Wyobraźnia przestrzenna i obliczeniowa-  szczególnie przydatna na  matematyce;  projektowanie w ramach rysowania i wymiarowania oraz obsługa nowoczesnych urządzeń elektronicznych- ważna z punktu widzenia technika; grafika komputerowa, instalowanie i wykorzystywanie różnego rodzaju oprogramowania, również online, przesyłanie modeli- to się przyda na informatyce;  zmiana stanów skupienia ciał- z płynnego ciekłego tworzywa sztucznego powstaje uformowane ciało stałe- tego doświadczą wszyscy, którzy choć trochę interesują się fizyką.  

Urządzenia te są doskonałym pretekstem do rozwoju intelektualnego w różnych sferach poznawczych młodego człowieka.

Opracował: Wojciech Karpowicz

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.
2_sp
Skip to content