Witaj na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. 27 WDP AK w Świeszynie

Dzień Babci i Dziadka

23 stycznia w naszej szkole odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Z tej okazji dzieci z oddziału przedszkolnego, klasy I i II zaprosiły babcie i dziadków na przygotowany specjalnie dla nich występ. Wśród zaproszonych gości byli  również: wójt Gminy Świeszyno – Ewa Korczak,  dyrektor ZOS w Świeszynie – Helena Zochniak, dyrektor GOPS –  Maria Gontarek,  sołtys Świeszyna – Danuta Polechońska oraz przewodniczący Rady Rodziców – Henryk Łądkowski . Najmłodsi przygotowali pełne humoru przedstawienie, a także zaśpiewali piosenki i wyrecytowali wiersze z życzeniami. Goście mogli również obejrzeć przygotowane przez dzieci i ich wychowawców układy taneczne. Na zakończenie wszystkie babcie i dziadkowie dostali  wykonane przez dzieci prezenty i udali się na słodki poczęstunek.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.
2_sp
Skip to content