Witaj na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. 27 WDP AK w Świeszynie

Dzień Kolorowych Skarpetek

Światowy Dzień Zespołu Downa nazywany jest również dniem kolorowych skarpetek. Skarpetki nie do pary mają symbolizować niedopasowanie społeczne i genotypowe, z kolei ich kolory tolerancję. 21 marca uczniowie oraz dzieci z naszej szkoły wysłuchały pogadanek na temat zespołu Downa i dumnie paradowały w ulubionych skarpetkach. Skarpety, których para zaginęła w czeluściach pralki lub wybrała się na spacer, zawisły na szkolnym korytarzu. Ich widok dał nam wszystkim wiele radości w ten deszczowy dzień.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility. Skip to content