Witaj na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. 27 WDP AK w Świeszynie

„Edukacja z wojskiem”

11 czerwca uczniowie klasy 6 Szkoły Podstawowej im. 27 WDP AK w Świeszynie wzięli udział w przedsięwzięciu pod nazwą „Edukacja z wojskiem”. Celem przedsięwzięcia jest podniesienie świadomości dzieci  w obszarze bezpieczeństwa, kształtowanie odpowiednich postaw w sytuacjach zagrożenia oraz nabycie praktycznych umiejętności i zachowania w takich sytuacjach, a także nauka bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie. Zajęcia odbyły się w formie teoretycznej i praktycznej, które były realizowane przez żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej wyznaczonych przez Ministra Obrony Narodowej.

dav
The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.
2_sp
Skip to content