Witaj na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. 27 WDP AK w Świeszynie

Egzamin gimnazjalny

W dniach 18-20 kwietnia uczniowie klas III gimnazjum napisali  egzaminy gimnazjalne, które sprawdzały wiedzę                     i umiejętności z 9 przedmiotów. Pierwszego dnia gimnazjaliści napisali test z historii i wos-u oraz z języka polskiego. Drugiego dnia zmagali się z zadaniami z przedmiotów przyrodniczych oraz z matematyki, a trzeciego wykonywali zadania sprawdzające znajomość języków obcych. Wyniki zostaną przedstawione uczniom i ich rodzicom w czerwcu.[envira-gallery id=”4612″]

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.
2_sp
Skip to content