Witaj na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. 27 WDP AK w Świeszynie

Godzina dla Ziemi

W sobotę 27 marca o godzinie 20.30 odbyła się 14. globalna akcja „Godzina dla Ziemi”. Ma ona na celu nakłonienie zwykłych ludzi, a także korporacje, do wyłączenia na jedną godzinę świateł oraz urządzeń elektrycznych w domach i biurach. Skłania ona do refleksji nad zmianami klimatu. To czas, gdy każdy z nas może na godzinę zgasić światło i pomyśleć nieco o naszym codziennym życiu oraz o ekologii. Tego dnia na całym świecie miliony ludzi i instytucji gaszą na godzinę światło by pokazać, że przyszłość planety nie jest im obojętna. W tym roku akcja w Polsce skupiała się ratowaniu Morza Bałtyckiego. Pomysłodawcą „Godziny dla Ziemi” jest WWF- organizacja, która przez 60 lat swojej działalności zainicjowała, przeprowadziła lub pomogła w realizacji kilkunastu tysięcy przedsięwzięć na rzecz ochrony przyrody na całym świecie, przyczyniając się m.in. do powstania ponad 270 parków narodowych. Nasi uczniowie chętnie wzięli udział w akcji. Na dowód tego przesłali nam swoje zdjęcia. Oto Lena, Maja, Bianka, Nadia, Pola, Nina, Janek, Oliwier oraz Michał z siostrą- dzielni ekolodzy! Brawo!

Autor: Dorota Falko

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.
2_sp
Skip to content