Witaj na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. 27 WDP AK w Świeszynie

,,Koszalińska Szkoła Ćwiczeń”

Miło nam poinformować, że  Szkoła Podstawowa  w Świeszynie zaproszona została do współpracy w związku z projektem ,,Koszalińska Szkoła Ćwiczeń” realizowanym przez Gminę Miasto Koszalin, Zespół Szkół nr 1 w Koszalinie i Miejską Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną w Koszalinie. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój we współpracy z Politechniką Koszalińską i Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie. Jego celem jest poprawa funkcjonowania w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, niezbędnych na rynku pracy, obejmujących między innymi umiejętności matematyczno- przyrodnicze, umiejętności posługiwania się językami obcymi, umiejętności korzystania z technologii informacyjno- komputerowych.                        

W ubiegłym roku szkolnym we współpracy z Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie opracowana została diagnoza naszej szkoły. Był to drugi etap realizacji projektu (pierwszy polegał na przygotowaniu Zespołu Szkół nr 1 w Koszalinie do pełnienia roli Szkoły Ćwiczeń).

8 listopada 2022 roku odbyła się konferencja inauguracyjna Koszalińskiej Szkoły Ćwiczeń. Świeszyno reprezentowała Wójt Gminy Pani Ewa Korczak, Dyrektor Szkoły i nauczyciele, którzy  mogli zobaczyć nowoczesne pracownie matematyki, informatyki, fizyki, przedmiotów przyrodniczych i języków obcych. W trzecim etapie realizacji projektu przewidziane są warsztaty, konsultacje i lekcje pokazowe dla nauczycieli szkół współpracujących z koszalińskim Ekonomem.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.
2_sp
Skip to content