Witaj na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. 27 WDP AK w Świeszynie

Lekcja historii

[envira-gallery id=”1471″]W dniu 17.11.2017r. naszą szkołę odwiedziło Stowarzyszenie Grupa Rekonstrukcji Historycznej „Gryf” z Koszalina, którego celem jest popularyzowanie w ciekawy sposób wiedzy na temat powojennego podziemia niepodległościowego, ze szczególnym naciskiem na 5 Wileńską Brygadę Armii Krajowej. Grupa rekonstrukcyjna przedstawiła umundurowanie i broń żołnierzy walczących o niepodległość naszej ojczyzny. Po prezentacji uczniowie mogli z bliska obejrzeć przywieziony sprzęt                                i porozmawiać z  przedstawicielami stowarzyszenia. Spotkanie uświadomiło zebranym, że niepodległość to wielki dar, a osoby o nią walczące powinny być szanowane i godnie upamiętnione. Dziękujemy Pani Wójt- Ewie Korczak za zorganizowanie tak pouczającego spotkania.

Autor: Paweł Łapiczak

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility. Skip to content