Witaj na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. 27 WDP AK w Świeszynie

Matematyka lekcją marzeń

Okazuje się, że matematyka może być lekcją marzeń. Udowodniły to nauczycielki ze szkół podstawowych w Konikowie i Świeszynie, które wzięły udział w konkursie ogłoszonym przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty ,,Matematyka lekcją moich marzeń”.

W grudniu 2017r. lekcje matematyki w klasie III i klasie VII, przeprowadzone przez panią Annę Górską i panią Lucynę Kuźnicką, zostały uwiecznione na nośnikach elektronicznych, a następnie przesłane do Kuratorium Oświaty w Szczecinie. 23 lutego  w Szkole Podstawowej nr 51 w Szczecinie nauczycielki odebrały wyróżnienia z rąk Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty pani Magdaleny Zarębskiej- Kuleszy.  W konferencji, której celem było promowanie działań służących podniesieniu jakości nauczania matematyki oraz podnoszenie świadomości dotyczącej doskonalenia własnego warsztatu pracy, wzięły udział również pani Dorota Nitka i pani Joanna Remplewicz.[envira-gallery id=”3585″]

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.
2_sp
Skip to content