Witaj na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. 27 WDP AK w Świeszynie

Pasowanie na ucznia

22 listopada w naszej szkole odbyło się pasowanie na ucznia, a bohaterami tej uroczystości byli pierwszoklasiści. W tym ważnym dniu oprócz rodziców, nauczycieli i uczniów klas starszych, na uroczystość zostali zaproszeni goście: wójt gminy Świeszyno- pani Ewa Korczak, przewodniczący rady gminy Świeszyno- pan Bogdan Koryga, zastępca wójt gminy Świeszyno- pani Grażyna Karlińska- Ćwięka, Dyrektor Zespołu Oświaty Samorządowej- pani Beata Banaś-Dziobek, Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej- pani Maria Gontarek, sołtys Świeszyna- pani Danuta Polechońska, prezydium rady rodziców oraz przedstawiciele patrona szkoły. Pierwszaki zaprezentowały wiersze i piosenki, również w języku angielskim i udowodniły wszystkim zebranym, że są gotowe, żeby zostać przyjętym do społeczności uczniowskiej. Dzieci i ich rodzice złożyły także uroczyste ślubowanie. Po uroczystości pasowania pierwszoklasiści otrzymali upominki od zaproszonych gości, pani dyrektor, rady rodziców i przedszkolaków z naszej szkoły. Sami także wręczyli małe podarunki gościom. Następnie głos zabrała pani dyrektor Joanna Remplewicz. Podziękowała pierwszoklasistom za przepiękny występ, a także poinformowała zebranych, że nasza szkoła bierze udział w projekcie ,,Fabryka Kompetencji Kluczowych”, wspartym funduszami pochodzącymi z Unii Europejskiej . Skierowany jest on do uczniów klas I- VI, którzy uczestniczą między innymi w zajęciach logopedycznych, wyrównawczych i rozwijających uzdolnienia z biologii i informatyki. Na zakończenie wszyscy zrobili pamiątkowe zdjęcie i zostali zaproszeni na słodki poczęstunek.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.
2_sp
Skip to content