Witaj na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. 27 WDP AK w Świeszynie

Pasowanie na ucznia

W środę, 17 marca 2021 roku odbyła się bardzo ważna uroczystość- Pasowanie na Ucznia. Dzieci z klasy pierwszej przygotowywały się na ważną uroczystość pod okiem swojej wychowawczyni Anny Kurłowicz. Uczyły się dzielnie wierszy, piosenek i wytrwale ćwiczyły podczas wszystkich prób. W dniu pasowania panowała wyjątkowa atmosfera, a dzieci ubrane były w stroje galowe. Uczniowie przedstawili program artystyczny w czasie, którego zaprezentowali wzorowo swoje umiejętności recytatorskie i wokalne. Najważniejszym momentem uroczystości było złożenie przez uczniów uroczystego ślubowania oraz Pasowanie na Ucznia, którego dokonała pani Joanna Remplewicz Dyrektor Szkoły Podstawowej im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Świeszynie. W ten sposób Pierwszoklasiści zostali oficjalnie włączeni do grona uczniów. Ukoronowaniem aktu pasowania było wręczenie pamiątkowych dyplomów i upominków oraz ciepłe i miłe słowa skierowane przez panią dyrektor do uczniów. Pochwaliła umiejętności uczniów życząc tym samym cudownych chwil spędzonych w szkole. Po uroczystym pasowaniu Pierwszoklasiści wraz z wychowawczynią udali się do klasy na poczęstunek. Te ważne chwile związane ze szkołą utkwią im na długo w pamięci i na pewno będą starali się „swoim zachowaniem i nauką sprawić radość i zadowolenie sobie i Rodzicom”.

Autor: Anna Kurłowicz

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.
2_sp
Skip to content