Witaj na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. 27 WDP AK w Świeszynie

Pasowanie na Ucznia

10 listopada w naszej szkole odbyła się uroczystość Pasowania na Ucznia. Najpierw dzieci z klasy I a i I b zaprezentowały umiejętności artystyczne: śpiewały piosenki, mówiły wiersze. Po części artystycznej Dyrektor Szkoły Pani Joanna Remplewicz dokonała pasowania na ucznia oraz wręczyła każdemu dziecku pamiątkowy dyplom. Pierwszoklasiści dostali również prezenty od Rady Rodziców, w postaci atlasów, imiennych medali oraz słodkości. Uczniowie klasy III a i III b wręczyli swoim młodszym kolegom własnoręcznie wykonaną zakładkę do książki. Po uroczystości klasy pierwsze udały się na poczęstunek. Wszyscy uczniowie bawili się wspaniale, a na twarzach widać było radość i podekscytowanie.

Autor: Arlena Kozakowska

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.
2_sp
Skip to content