Witaj na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. 27 WDP AK w Świeszynie

Pasowanie na ucznia

27 października odbyło się pasowanie na ucznia Szkoły Podstawowej w Świeszynie. Bohaterami uroczystości byli uczniowie klasy I, którzy wraz z wychowawczynią- panią Barbarą Baranowicz, zaprezentowali wiersze i piosenki oraz przygotowali niespodziankę- kocią sambę. Występy uczniów podziwiali ich rodzice, uczniowie starszych klas oraz zaproszeni goście: Wójt Gminy Świeszyno- pani Ewa Korczak, Kierownik Zespołu Oświaty Samorządowej- pani Helena Zochniak, Przewodniczący Rady Rodziców- pan Henryk Łądkowski oraz przedstawiciele patrona szkoły- 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej. Po uroczystym pasowaniu uczniowie otrzymali upominki od pani wójt, pani kierownik, Rady Pedagogicznej oraz od Rady Rodziców. Prezenty od Starostwa Powiatowego przekazała pani Iwona Moszyńska- Radna Powiatu Koszalińskiego. Następnie uczniowie, ich rodzice i zaproszeni goście  udali się na słodki poczęstunek.

[envira-gallery id=”1075″]

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.
2_sp
Skip to content