Witaj na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. 27 WDP AK w Świeszynie

Pierwsza pomoc

W czwartek ( 14 lutego) uczniowie klasy pierwszej i drugiej wzięli udział w szkoleniu dla dzieci z zakresu pierwszej pomocy realizowanego w ramach akcji Akademia Pierwszej Pomocy. Podczas zajęć najmłodsi uczniowie naszej szkoły uczyli się jak opatrywać ranę, unieruchomić złamaną kończynę oraz jak przeprowadzić resuscytację oddechowo- krążeniową. Przypomnieli sobie również numery alarmowe oraz jakich informacji należy udzielić dyspozytorowi podczas wzywania odpowiednich służb.

Autor: Dorota Tr epka

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.
2_sp
Skip to content