Witaj na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. 27 WDP AK w Świeszynie

Pożegnanie absolwentów

21 czerwca  w murach naszej szkoły odbyło się uroczyste pożegnanie uczniów klas trzecich gimnazjum. W tym szczególnym dniu absolwentom towarzyszyli ich rodzice, rodzeństwo, przedstawiciele klas II, nauczyciele i pracownicy szkoły oraz zaproszeni goście. Na początku apelu pani dyrektor Joanna Remplewicz pogratulowała uczniom bardzo wysokich wyników z egzaminów gimnazjalnych ( I miejsce w powiecie z języka polskiego, języka angielskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym, matematyki, historii i wos-u). Następnie pani wójt Ewa Korczak wręczyła Nagrodę Wójta dla najlepszego ucznia, a pani Maria Gontarek przekazała absolwentom, którzy uzyskali najwyższe średnie, nagrody ufundowane przez Stypendia Świeszyńskie. Tradycją naszej szkoły jest również nagroda od Rady Rodziców za najwyższy wynik ze wszystkich egzaminów, oraz za uzyskanie 100% przynajmniej z jednej części egzaminu gimnazjalnego. W tym roku szkolnym przewodniczący Rady Rodziców, pan Henryk Łądkowski, wręczył tę nagrodę uczniowi klasy 3a Wojciechowi Kałużnemu, a pani Iwona Skwierawska wyróżniła 4 uczniów, którzy uzyskali 100% z egzaminu z języka angielskiego. Następnie wychowawcy klas nagrodzili osoby ze średnią 4,75 i powyżej oraz wręczyli świadectwa wszystkim absolwentom. Gimnazjaliści działali również w kole dziennikarskim przy Multimedialnym Centrum Kultury e-Eureka Świeszynie. Upominki tym uczniom za całoroczną pracę wręczył pan Jacek Marcinkowski. Po części oficjalnej trzecioklasiści zaprezentowali wszystkim pełne humoru przedstawienie oraz śpiewająco podziękowali nauczycielom za wspólnie spędzone trzy lata.[envira-gallery id=”5246″]

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility. Skip to content