Witaj na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. 27 WDP AK w Świeszynie

Próbny alarm przeciwpożarowy

10 października około godziny 10.00 pracownicy i uczniowie usłyszeli kilkakrotnie komendę, że w szkole wybuchł pożar i należy ewakuować się na salę gimnastyczną. Wszyscy bardzo sprawnie udali się do wskazanego miejsca zbiórki, gdzie nauczyciele policzyli swoich podopiecznych i przekazali informację o stanie klas pani dyrektor. Jak się okazało był to próbny alarm przeciwpożarowy. Ewakuację w naszej szkole obserwował Komendanta ZOSP- pan Bogdana Mikołajka oraz strażnik gminna- pani Katarzyny Wolin.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.
2_sp
Skip to content