Witaj na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. 27 WDP AK w Świeszynie

Próbny egzamin gimnazjalny

W piątek, 30 listopada, uczniowie klas trzecich zakończyli próbny egzamin gimnazjalny. W ciągu trzech dni napisali testy sprawdzające wiedzę i umiejętności z 10 przedmiotów. Wyniki zostaną przedstawione uczniom i ich rodzicom 13 grudnia.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.
2_sp
Skip to content