Witaj na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. 27 WDP AK w Świeszynie

Próbny egzamin klasy siódmej

W dniach 9-11 maja uczniowie klasy VII przystąpili do próbnego egzaminu z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Była to pierwsza poważna próba przed sprawdzianem, który ósmoklasiści napiszą już za rok. Uczniowie zostali zapoznani z formą egzaminu oraz mogli sprawdzić swoje wiadomości i umiejętności z powyższych przedmiotów. Wyniki zostaną przedstawione uczniom i ich rodzicom na koniec maja.

Skip to content