Witaj na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. 27 WDP AK w Świeszynie

Próbny egzamin klasy siódmej

W dniach 9-11 maja uczniowie klasy VII przystąpili do próbnego egzaminu z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Była to pierwsza poważna próba przed sprawdzianem, który ósmoklasiści napiszą już za rok. Uczniowie zostali zapoznani z formą egzaminu oraz mogli sprawdzić swoje wiadomości i umiejętności z powyższych przedmiotów. Wyniki zostaną przedstawione uczniom i ich rodzicom na koniec maja.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.
2_sp
Skip to content