Witaj na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. 27 WDP AK w Świeszynie

Załącznik

                                                                                do Zarządzenia Dyrektora nr 4/2020

                                                                                z dnia 4 maja 2020r.

 

 

Procedura korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012” w Świeszynie obowiązująca w czasie pandemii COVID-19

  1. W czasie pandemii COVID-19 boisko jest czynne w godzinach od 15.00 do 20.00.
  2. Wszystkie osoby udające się na Orlik lub powracające z niego mają obowiązek zachować dystans społeczny i obowiązek zasłaniania twarzy. Przebywając na boisku, nie ma obowiązku zakrywania twarzy.
  3. Dla wszystkich wchodzących i opuszczających obiekt obowiązkowa jest dezynfekcja rąk.
  4. Osoby chętne do skorzystania z kompleksu boisk sportowych zobowiązane są zgłosić ten zamiar do przedstawiciela administratora, czyli Dyrektora Szkoły Podstawowej im. 27 WDP AK w Świeszynie, najpóźniej dzień wcześniej.  Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie lub mailowo.

tel. 505 592 518

adres mailowy: szkola@spswieszyno.edu.pl

  1. Wejście na Orlik i korzystanie z boiska jest możliwe wyłącznie za zgodą przedstawiciela administratora.
  2. W czasie pandemii COVID-19 Orlik udostępniany jest tylko grupom zorganizowanym.
  3. Między poszczególnymi grupami musi być zachowany co najmniej piętnastominutowy odstęp czasowy.
  4. Na boisku może przebywać maksymalnie 6 osób, nie licząc trenera i osób obsługujących.
  5. Osoby przebywające na kompleksie boisk sportowych mogą korzystać wyłącznie z toalet.
  6. Nie dopuszcza się możliwości korzystania ze sprzętu sportowego znajdującego się na Orliku. Należy korzystać z osobistego sprzętu treningowego.
  7. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie boiska mają obowiązek przestrzegania niniejszej procedury.
Skip to content