Witaj na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. 27 WDP AK w Świeszynie

Załącznik

                                                                                do Zarządzenia Dyrektora nr 4/2020

                                                                                z dnia 4 maja 2020r.

 

 

Procedura korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012” w Świeszynie obowiązująca w czasie pandemii COVID-19

 1. W czasie pandemii COVID-19 boisko jest czynne w godzinach od 15.00 do 20.00.
 2. Wszystkie osoby udające się na Orlik lub powracające z niego mają obowiązek zachować dystans społeczny i obowiązek zasłaniania twarzy. Przebywając na boisku, nie ma obowiązku zakrywania twarzy.
 3. Dla wszystkich wchodzących i opuszczających obiekt obowiązkowa jest dezynfekcja rąk.
 4. Osoby chętne do skorzystania z kompleksu boisk sportowych zobowiązane są zgłosić ten zamiar do przedstawiciela administratora, czyli Dyrektora Szkoły Podstawowej im. 27 WDP AK w Świeszynie, najpóźniej dzień wcześniej.  Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie lub mailowo.

tel. 505 592 518

adres mailowy: szkola@spswieszyno.edu.pl

 1. Wejście na Orlik i korzystanie z boiska jest możliwe wyłącznie za zgodą przedstawiciela administratora.
 2. W czasie pandemii COVID-19 Orlik udostępniany jest tylko grupom zorganizowanym.
 3. Między poszczególnymi grupami musi być zachowany co najmniej piętnastominutowy odstęp czasowy.
 4. Na boisku może przebywać maksymalnie 6 osób, nie licząc trenera i osób obsługujących.
 5. Osoby przebywające na kompleksie boisk sportowych mogą korzystać wyłącznie z toalet.
 6. Nie dopuszcza się możliwości korzystania ze sprzętu sportowego znajdującego się na Orliku. Należy korzystać z osobistego sprzętu treningowego.
 7. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie boiska mają obowiązek przestrzegania niniejszej procedury.
The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.
2_sp
Skip to content