Witaj na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. 27 WDP AK w Świeszynie

Samorząd uczniowski

 

 

Cel główny pracy Samorządu Uczniowskiego:

Uczeń w szkole nie powinien tylko dowiadywać się o życiu społecznym. Ma w nim uczestniczyć i czynnie je kształtować. Zadaniem ucznia jest nauczyć się organizacji zbiorowego działania, zaangażowania i świadomej aktywności społecznej.

Plan opracowany jest tak, by uczeń mógł się wykazać w działaniu, a przede wszystkim sprawdzić swoje możliwości i rozwijać umiejętności.

 

Cele pracy Samorządu Uczniowskiego:

 1. Planowanie życia i działalności ogółu uczniów (cele, zadania).
 2. Angażowanie wszystkich uczniów do czynnego udziału w życiu szkoły.
 3. Rozwijanie demokratycznych form życia zbiorowego.
 4. Włączenie uczniów do pracy w zarządzaniu szkołą.
 5. Kształtowanie w uczniach określonych postaw społecznych:

– patriotyzmu

– zaangażowania

– gospodarności

– dyscypliny i odpowiedzialności.

 

WRZESIEŃ

 

 1. Ustalenie planu działań na cały rok.
 2. Akcja „Sprzątanie świata”.
 3. Organizacja kampanii wyborczej, wyborów do Samorządu Uczniowskiego – samorządy klasowe 4–8, wychowawcy i opiekunowie SU.
 4. Dzień Chłopaka – życzenia i upominki dla wszystkich chłopców – Dzień Krawata.

PAŹDZIERNIK

 

 1. Przygotowanie obchodów Dnia Komisji Edukacji Narodowej.
 2. Stop pustym miskom! Wspomóż schronisko – przeprowadzenie konkursu na zbiórkę karmy dla schroniska dla zwierząt w ramach akcji „Październik – miesiącem dla zwierząt”.

 

 

LISTOPAD

 1. Sprzątanie opuszczonych grobów oraz palenie na nich zniczy.
 2. Dzień Niepodległości- obchody narodowego święta.
 3. Andrzejkowy salon wróżb.
 4. Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka.

GRUDZIEŃ 

 

 1. Rozpropagowanie akcji pomocy zwierzętom i ptakom w przetrwaniu trudnego okresu zimy, zbiórka karmy.
 2. Mikołajki w klasach i Mikołaj w szkole.
 3. „Święta tuż…tuż…” – konkurs międzyklasowy na świąteczny ubiór.
 4. Konkurs na najpiękniejszą kartkę świąteczną.
 5. Boże Narodzenie: wystrój klas, udekorowanie choinki, przygotowanie plakatu świątecznego z życzeniami dla Rady Pedagogicznej i dla uczniów naszej szkoły;

 

 

 

 

STYCZEŃ

 

 1. Konkurs „Zima w obiektywie”.
 2. Podsumowanie pracy uczniów w I półroczu, zestawienie średnich ocen klas, prezentacja najlepszych uczniów.

 

 

LUTY  

 

 1. Poczta walentynkowa. Obchodzimy Dzień Zakochanych- ubiór na czerwono.
 2. Słodki upominek w Tłusty Czwartek – akcja we współpracy z Radą Rodziców.

MARZEC

 

 1. Obchody Dnia Kobiet.
 2. Impreza szkolna z okazji pierwszego dnia wiosny, kompozycja wiosenna.
 3. Przywitanie wiosny. Dzień bezguścia – przebieranie się. Prowadzenie lekcji przez uczniów kl. VII – VIII.

KWIECIEŃ

 1. Konkurs na pisankę .
 2. Obchody Dnia Ziemi – ubieramy się na zielono.
 3. Konkurs „Wiosna w obiektywie”.
 4. Zainicjowanie akcji pt. „Wakacyjna oś czasu” – informowanie uczniów o ilości dni w szkole, które zostały do końca roku szkolnego

 

MAJ

 1. Obchody rocznicy Konstytucji 3 Maja .
 2. Kolorowy zawrót głowy – ubieramy się kolorowo – Dzień Życzliwości  i Pozdrowień.

CZERWIEC

 

 1. Udział w przygotowaniach Dnia Dziecka i Dnia Sportu.
 2. Podsumowanie pracy za II półrocze.

 

CAŁY ROK SZKOLNY                

 • Koordynacja i pomoc w akcji zbierania karmy dla zwierząt, zakrętek.
 • Promowanie kulturalnych i bezpiecznych zachowań.
 • Promowanie zdrowego stylu życia.
 • Wykonywanie okolicznościowych dekoracji oraz aktualizacja informacji na stronie internetowej szkoły w zakładce SU.
 • Współpraca z nauczycielami oraz Dyrektorem szkoły.
 • Promocja szkoły w środowisku lokalnym.
 • Organizacja ,,kolorowych i śmiesznych dni” jako integracja środowiska uczniowskiego.
 • Umożliwienie czynnego udziału uczniów w spotkaniach SU.

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego ma charakter otwarty. W czasie trwania roku szkolnego może być uzupełniany o inicjatywy uczniów i akcje pozaszkolne związane z działalnością Samorządu Uczniowskiego.

 

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:

Katarzyna Nowacka

Agnieszka Pankau

Katarzyna Kober

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility. Skip to content