Witaj na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. 27 WDP AK w Świeszynie

Samorząd uczniowski

 

 

Cel główny pracy Samorządu Uczniowskiego:

Uczeń w szkole nie powinien tylko dowiadywać się o życiu społecznym. Ma w nim uczestniczyć i czynnie je kształtować. Zadaniem ucznia jest nauczyć się organizacji zbiorowego działania, zaangażowania i świadomej aktywności społecznej.

Plan opracowany jest tak, by uczeń mógł się wykazać w działaniu, a przede wszystkim sprawdzić swoje możliwości i rozwijać umiejętności.

 

Cele pracy Samorządu Uczniowskiego:

 1. Planowanie życia i działalności ogółu uczniów (cele, zadania).
 2. Angażowanie wszystkich uczniów do czynnego udziału w życiu szkoły.
 3. Rozwijanie demokratycznych form życia zbiorowego.
 4. Włączenie uczniów do pracy w zarządzaniu szkołą.
 5. Kształtowanie w uczniach określonych postaw społecznych:

– patriotyzmu

– zaangażowania

– gospodarności

– dyscypliny i odpowiedzialności.

 

WRZESIEŃ

 

 1. Ustalenie planu działań na cały rok.
 2. Akcja „Sprzątanie świata”.
 3. Organizacja kampanii wyborczej, wyborów do Samorządu Uczniowskiego – samorządy klasowe 4–8, wychowawcy i opiekunowie SU.
 4. Dzień Chłopaka – życzenia i upominki dla wszystkich chłopców – Dzień Krawata.

PAŹDZIERNIK

 

 1. Przygotowanie obchodów Dnia Komisji Edukacji Narodowej.
 2. Stop pustym miskom! Wspomóż schronisko – przeprowadzenie konkursu na zbiórkę karmy dla schroniska dla zwierząt w ramach akcji „Październik – miesiącem dla zwierząt”.

 

 

LISTOPAD

 1. Sprzątanie opuszczonych grobów oraz palenie na nich zniczy.
 2. Dzień Niepodległości- obchody narodowego święta.
 3. Andrzejkowy salon wróżb.
 4. Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka.

GRUDZIEŃ 

 

 1. Rozpropagowanie akcji pomocy zwierzętom i ptakom w przetrwaniu trudnego okresu zimy, zbiórka karmy.
 2. Mikołajki w klasach i Mikołaj w szkole.
 3. „Święta tuż…tuż…” – konkurs międzyklasowy na świąteczny ubiór.
 4. Konkurs na najpiękniejszą kartkę świąteczną.
 5. Boże Narodzenie: wystrój klas, udekorowanie choinki, przygotowanie plakatu świątecznego z życzeniami dla Rady Pedagogicznej i dla uczniów naszej szkoły;

 

 

 

 

STYCZEŃ

 

 1. Konkurs „Zima w obiektywie”.
 2. Podsumowanie pracy uczniów w I półroczu, zestawienie średnich ocen klas, prezentacja najlepszych uczniów.

 

 

LUTY  

 

 1. Poczta walentynkowa. Obchodzimy Dzień Zakochanych- ubiór na czerwono.
 2. Słodki upominek w Tłusty Czwartek – akcja we współpracy z Radą Rodziców.

MARZEC

 

 1. Obchody Dnia Kobiet.
 2. Impreza szkolna z okazji pierwszego dnia wiosny, kompozycja wiosenna.
 3. Przywitanie wiosny. Dzień bezguścia – przebieranie się. Prowadzenie lekcji przez uczniów kl. VII – VIII.

KWIECIEŃ

 1. Konkurs na pisankę .
 2. Obchody Dnia Ziemi – ubieramy się na zielono.
 3. Konkurs „Wiosna w obiektywie”.
 4. Zainicjowanie akcji pt. „Wakacyjna oś czasu” – informowanie uczniów o ilości dni w szkole, które zostały do końca roku szkolnego

 

MAJ

 1. Obchody rocznicy Konstytucji 3 Maja .
 2. Kolorowy zawrót głowy – ubieramy się kolorowo – Dzień Życzliwości  i Pozdrowień.

CZERWIEC

 

 1. Udział w przygotowaniach Dnia Dziecka i Dnia Sportu.
 2. Podsumowanie pracy za II półrocze.

 

CAŁY ROK SZKOLNY                

 • Koordynacja i pomoc w akcji zbierania karmy dla zwierząt, zakrętek.
 • Promowanie kulturalnych i bezpiecznych zachowań.
 • Promowanie zdrowego stylu życia.
 • Wykonywanie okolicznościowych dekoracji oraz aktualizacja informacji na stronie internetowej szkoły w zakładce SU.
 • Współpraca z nauczycielami oraz Dyrektorem szkoły.
 • Promocja szkoły w środowisku lokalnym.
 • Organizacja ,,kolorowych i śmiesznych dni” jako integracja środowiska uczniowskiego.
 • Umożliwienie czynnego udziału uczniów w spotkaniach SU.

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego ma charakter otwarty. W czasie trwania roku szkolnego może być uzupełniany o inicjatywy uczniów i akcje pozaszkolne związane z działalnością Samorządu Uczniowskiego.

 

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:

Katarzyna Nowacka

Agnieszka Pankau

Katarzyna Kober

Skip to content