Witaj na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. 27 WDP AK w Świeszynie

Światowy Dzień Ziemi

22 kwietnia obchodziliśmy Światowy Dzień Ziemi. To największe święto ekologiczne. Bierze w nim udział ponad 190 państw. W Polsce obchodzony jest od 1990 roku. Odbywa się podczas niego wiele akcji promujących dbanie o środowisko. Należą do nich m.in. sprzątanie świata. Co ważne, do akcji ekologicznych włączają się wtedy nie tylko dorośli, ale również najmłodsi. Dzieci z Oddziałów Przedszkolnych wraz z wychowawczyniami wzięły udział w sprzątaniu okolic szkoły. Zostały również przeprowadzone zajęcia na temat segregacji odpadów oraz recyklingu. Podczas popołudniowych zabaw z panią Dorotą Falko utrwaliły swoje wiadomości o Ziemi i wykonały nietypowego robota. Robot powstał ze „śmieci”- pudełek, butelek, papierów i nakrętek. Dzieci ochoczo łączyły kolejne elementy, a także wymyślały, co innego mogłoby z nich powstać. Wszyscy wykazali się dużą wiedzą i kreatywnością. Zasługują na miano małego ekologa! Uczniowie klasy pierwszej i trzeciej również pamiętali  o tym szczególnym dniu. W obu klasach odbyły się pogadanki dotyczące  kształtowania aktywnej postawy wobec środowiska, wrażliwości, szacunku i odpowiedzialności za jego stan, dostrzegania potrzeb recyklingu i segregacji odpadów. Trzecioklasiści obejrzeli także prezentację dotyczącą naszej planety. Wykazali się umiejętnością segregowania odpadów. Podsumowaniem działań było wykonanie plakatów. Z okazji Dnia Ziemi na lekcjach plastyki online klasy 4-7 wykonały plakaty o tematyce związanej z ochroną naszej planety. Uczniowie uświadomili sobie jakie są źródła zagrożeń dla środowiska naturalnego oraz jak nasze zachowanie może wpłynąć na jego stan.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.
2_sp
Skip to content