Witaj na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. 27 WDP AK w Świeszynie

Święto Niepodległości

Uczniowie naszej szkoły oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych w przeddzień 11 listopada uczciły kolejną rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Uczniowie klasy III podczas zdalnych lekcji wykonali kotyliony w barwach narodowych. Wzięli również udział w konkursie o Polsce podczas, którego wykazali się dużą wiedzą. Dzieci z oddziałów przedszkolnych zaśpiewały hymn Polski oraz recytowały wiersz pt. „Kto Ty jesteś?”. Najmłodsi poznali również legendę o Warsie i Sawie, symbole narodowe, a także układali puzzle o tematyce patriotycznej. Najstarsze klasy poruszyły temat patriotyzmu i rocznicy Odzyskania Niepodległości podczas lekcji historii, języka polskiego i godziny wychowawczej.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.
2_sp
Skip to content