Witaj na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. 27 WDP AK w Świeszynie

Tydzień Języków Obcych

W dniach 4-7 marca w naszej szkole odbył się Tydzień Języków Obcych. Uczniowie zmagali się w zadaniach dla klas tj. „Jestem Europejczykiem”, „Zagadki językowe” oraz „Wyścig wyrazów”, a także wzięli udział w konkursach indywidualnych „I Ty możesz zostać tłumaczem” i „100 słów”. Dzieci z klasy I i II wspólnie z nauczycielką języka angielskiego wykonały plakaty prezentujące słownictwo z działów zwierzęta, ubrania, owoce, a ich prace zostały wywieszone na dolnym holu. Na górnym korytarzu pojawiły się kontury państw europejskich wraz z ich stolicami, flagami i informacjami na temat najważniejszych budowli, postaci i tradycji. Tydzień Języków Obcych został podsumowany 8 marca podczas apelu z okazji Dnia Kobiet, a zwycięzcy konkursów otrzymali nagrody.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility. Skip to content