Witaj na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. 27 WDP AK w Świeszynie

Tydzień Języków Obcych

Tydzień Języków Obcych na stałe zagościł w kalendarzu uroczystości naszej szkoły. W tym roku odbył się w dniach 14-18 marca, a uczniowie mogli wykazać się nie tylko wiedzą, ale również dobrą pamięcią i umiejętnościami plastycznymi. Klasy I-III przygotowały plakat i flagę wylosowanego państwa, a prace zostały zaprezentowane na górnym holu. Dzięki temu mogliśmy udać się w podróż do słonecznej Grecji i Hiszpanii, poznaliśmy atrakcje Niemiec i Francji oraz dowiedzieliśmy się kilku ciekawostek o Australii. Uczniowie z klas IV-VIII wzięli udział w konkursie plastycznym- Symbole Państw, a także w konkursach indywidualnych- wyścig alfabetu i łamańce językowe. Podczas Tygodnia Języków Obcych odbył się również konkurs międzyklasowy pod hasłem Dzień Flagi. Każda klasa w jednym dniu przyszła do szkoły w barwach wybranego państwa. W tym dniu odwiedzili nas również Bogowie greccy, hiszpańskie tancerki flamenco, modelki z Paryża, uczniowie ze szkoły Harrego Pottera, piłkarze niemieccy oraz członkowie rodziny królewskiej z brytyjskim strażnikiem Gwardii Królowej. Tydzień Języków Obcych był dla wszystkich okazją do nauki poprzez zabawę.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.
2_sp
Skip to content