Zebranie z Rodzicami

Zapraszamy Rodziców na zebranie, które odbędzie się 22 września według porządku: rodzice dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniów klas I- III- na godzinę 16.30; rodzice uczniów klas IV- VIII- na godzinę 16.00. Harmonogram sal wywieszony będzie na tablicy ogłoszeń przy wejściu.