Witaj na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. 27 WDP AK w Świeszynie

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

W ostatnich dniach stycznia nasi rodacy, mieszkający w różnych częściach świata, zjednoczyli się mając wspólny cel. Całą Polskę zalały czerwone serduszka. Skala tej akcji nie śniła się nawet samemu założycielowi. W tym roku Wielka Orkiestra Świętej Pomocy zagrała po raz 30-sty. Gdy na początku lat 90-tych Jerzy Owsiak zorganizował pierwszą zbiórkę, był pewien, że to jednorazowa akcja. My już wiemy, że będziemy grać do końca świata i jeden dzień dłużej! Ogromnym zaszczytem dla naszej szkoły była możliwość dołączenia do WOŚP, dzięki naszym dzielnym wolontariuszom: Marii Fir z kl. 2, Lenie Jędras z kl. 4 oraz Filipowi Brzozowskiemu z kl. 4. Uczniowie uzbierali łącznie 2.488,33zł. Kwota ta zasili konto fundacji i zostanie przeznaczona m.in. na sprzęt okulistyczny. Jesteśmy dumni z naszych wolontariuszy, bo mają ogromne i dobre serca!

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.
2_sp
Skip to content