Witaj na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. 27 WDP AK w Świeszynie

Wycieczka do Ochotniczej Straży Pożarnej

Dnia 5.05.2021 r. dzieci z oddziałów przedszkolnych wybrały się na wycieczkę do Ochotniczej Straży Pożarnej w Świeszynie. Strażacy przywitali nas bardzo serdecznie i z uśmiechem. Już na wstępie zapytali dzieci, czy znają numer alarmowy, jaki należy wybrać w razie pożaru. Następnie w ciekawy sposób opowiedzieli o swojej pracy. Dzieci zapoznały ze strojem strażackim i jego wyposażeniem w momencie akcji pożarowej (butla do aparatu oddechowego, młot i ogromne nożyce). Poznały wyposażenie wozu strażackiego. Miały okazje przymierzyć hełm strażacki oraz poznać wnętrze, dźwięki i sygnalizację świetlną wozu strażackiego. To była wycieczka pełna nowych wrażeń i doświadczeń.

Autor: Barbara Baranowicz

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.
2_sp
Skip to content