Witaj na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. 27 WDP AK w Świeszynie

Wyniki rekrutacji 2021/2022

 

Lista kandydatów przyjętych  do Szkoły Podstawowej im. 27 WDP AK w Świeszynie na rok szkolny 2021/2022

    Podstawa prawna: art. 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020r. poz. 910 i 1378 oraz  z 2021r. poz. 4), Zarządzenie nr 3/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. 27 WDP AK w Świeszynie  z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022 – Komisja Rekrutacyjna po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym

 1. przyjmuje do ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO  na rok szkolny 2021/2022 niżej wymienionych kandydatów:

L.p.

Nazwisko i imię dziecka

1.

Borys Hanna

2.

Borys Mateusz

3.

Bruliński Antoni

4.

Brzozowski Jan

5.

Brzozowski Miłosz

6.

Cerk Lena

7.

Cieślińska Amelia

8.

Cieśluk Żywia

9.

Czarnecki Alan

10..

Foler Franciszek

11.

Gimpel Julia

12.

Góral Marcelina

13.

Jagła Marcel

14.

Jagła Natan

15.

Kliber Oliwier

16.

Kowalczyk Aleksander

17.

Kruczyńska Anna

18.

Kulas Wiktor

19.

Kulka Zofia

20.

Kuta Adam

21

Łukomski Alan

22.

Maćkiewicz Gabriela

23.

Marsicki Jan

24.

Marzec Antoni

25.

Moj Mateusz

26.

Niemyński Oliwier

27.

Nowak Mikołaj

28.

Okłocki Wojciech

29.

Pelc Filip

30.

Pietrusiewicz Tymon

31.

Pietrzak Kuba

32.

Polasińska Blanka

33.

Płóciennik Kacper

34.

Puzio Oliwier

35.

Pyczek Hanna

36.

Redlarski Mateusz

37.

Rybarczyk Hanna

38.

Rybarczyk Hanna

39.

Sikora Michał

40.

Stradomski Szymon

41.

Szczypior Karol

42.

Szumiłowski Filip

43.

Szymański Mikołaj

44.

Tokarek-Stochmal Lucjan

45.

Tolak Marcelina

46.

Urbaniak Natalia

47.

Wenelski Piotr

48.

Wieczorek Amelia

49.

Wołgin Lia

50.

Żak Adrian

 

 1. Po zakończonym postępowaniu rekrutacyjnym szkoła nie posiada wolnych miejsc w oddziale przedszkolnym .
 2. Data podania do publicznej wiadomości listy: 07.04.2021r.

 

 

 

 

 

Lista kandydatów przyjętych do Szkoły Podstawowej im. 27 WDP AK w Świeszynie  na rok szkolny 2021/2022

    Podstawa prawna: art. 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020r. poz. 910 i 1378 oraz  z 2021r. poz. 4), Zarządzenie nr 3/2021Dyrektora Szkoły Podstawowej im. 27 WDP AK w Świeszynie  z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022 – Komisja Rekrutacyjna po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym

 1. przyjmuje do KLASY  PIERWSZEJ  na rok szkolny 2021/2022  niżej wymienionych kandydatów:

 

L.p.

Nazwisko i imię dziecka

1.

Barańska Pola

2.

Białecki Kacper

3.

Bujalska Katarzyna

4.

Czerwiak Zofia

5.

Dudzik Bianka

6.

Galus Martyna

7.

Gałka Oliwier

8.

Giec Martyna

9.

Jagiełło Liliana

10.

Kiceła Tomasz

11.

Kłosińska Lena

12.

Kowalczyk Pola

13.

Krawiecki Michał

14.

Lis Zuzanna

15.

Langler Marek

16.

Maćkiewicz Stanisław

17.

Naworol Filip

18.

Pietrusiewicz Aleksander

19.

Płóciennik Ignacy

20.

Polechońska Zofia

21.

Ruszkowski Alan

22.

Różyło Kacper

23.

Rybarczyk Dawid

24.

Sadowski Krzysztof

25.

Steglińska-Suarez Nikola

26.

Szpiler Zofia

27.

Sztulc Julia

28.

Turczynowicz Filip

29.

Warzecha Mateusz

30.

Wrzesińska Maja

31.

Wysiński Natan

32.

Zbojna Nikodem

33.

Zymek Hanna

 1. Data podania do publicznej wiadomości listy: 07.04.2021r.

 

                                                                                                           

                                                                                                                                  

 

Lista kandydatów nieprzyjętych  do Szkoły Podstawowej im. 27 WDP AK  w Świeszynie na rok szkolny 2021/2022

    Podstawa prawna: art. 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020r. poz. 910 i 1378 oraz  z 2021r. poz. 4), Zarządzenie nr 2/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. 27 WDP AK w Świeszynie  z dnia 1 marca 2021r.  w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022 – Komisja Rekrutacyjna po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym

 1. nie przyjmuje do  ODDZIAŁU  PRZEDSZKOLNEGO  na  rok  szkolny 2021/2022 wymienionych  kandydatów:

L.p.

Nazwisko i imię dziecka

1.

Kułak Natalia

2.

Markiewicz Antoni

3.

Okoń Gabriela

4.

Okoń Maria

5.

Ostrowski Mikołaj

6.

Wiśniewska Julia

 1. Po zakończonym postępowaniu rekrutacyjnym szkoła nie posiada wolnych miejsc w oddziale przedszkolnym.                                                                                                                                                     
    3. 
  Data podania do publicznej wiadomości listy: 07.04.2021r.                                                              

  Pouczenie:

Rodzic kandydata może wnieść do Dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odmowy.

Wniosek o uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata do szkoły składa się do Komisji Rekrutacyjnej  w sekretariacie szkoły w terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości.

                                                                                                     

          

Lista kandydatów nieprzyjętych  do Szkoły Podstawowej im. 27 WDP AK w Świeszynie na rok szkolny 2021/2022

    Podstawa prawna: art. 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020r. poz. 910 i 1378 oraz  z 2021r. poz. 4), Zarządzenie nr  3/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. 27 WDP AK w Świeszynie  z dnia 1 marca 2021r.  w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2021– Komisja Rekrutacyjna po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym

 1. nie przyjmuje do KLASY  PIERWSZEJ  na rok szkolny 2021/2022

niżej wymienionych kandydatów:

L.p.

Nazwisko i imię dziecka

1.

Kułak Alicja

2.

Patura Amelia

 1. 2. Data podania do publicznej wiadomości listy: 04.2021r.  

Pouczenie:

Rodzic kandydata może wnieść do Dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej  w terminie 7 dni od dnia otrzymania odmowy.

Wniosek o uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata do szkoły składa się do Komisji Rekrutacyjnej  w sekretariacie szkoły w terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości.        

                                                                                                 

             

 

 

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility. Skip to content