Witaj na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. 27 WDP AK w Świeszynie

Wyniki wyborów do Samorządu Szkolnego

Dnia 26 i 27 września w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu Szkolnego. Kandydaci ubiegający się o funkcję w samorządzie, mieli okazję przedstawić swój program na plakatach, podczas kampanii wyborczej. Nie zabrakło chwytliwych postulatów: „brak prac domowych”, czy „większa ilość dyskotek”. Każdy z uczniów i nauczycieli naszej szkoły mógł oddać głos na swojego kandydata. Nad całością wyborów czuwały opiekunki samorządu- pani Katarzyna Nowacka i pani Agnieszka Pankau. Na nich spoczywała odpowiedzialność za prawidłowy przebieg i zachowanie tajności głosowania.

Głosami szkolnych wyborców Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego została Hanna Studzińska z klasy piątej, która zdeklasowała swoich konkurentów. Zdobyła 78 głosów. Zastępcami Przewodniczącej Samorządu zostali Kacper Kulka z klasy piątej, z ilością głosów 69 oraz Filip Brzozowski, również z klasy piątej, z ilością głosów 54.

Hani, Kacprowi oraz Filipowi serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów w sprawowaniu tak zaszczytnych stanowisk.

Wszystkich uczniów klas 1-8 zapraszamy do włączenia się w działalność samorządu.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility. Skip to content