Witaj na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. 27 WDP AK w Świeszynie

Zajęcia profilaktyczne

13 września uczniowie z klasy V i VI wzięli udział w zajęciach profilaktycznych na temat zagrożeń związanych z piciem alkoholu. Zajęcia były prowadzone przez specjalistę.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility. Skip to content