Witaj na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. 27 WDP AK w Świeszynie

Kalendarz imprez i uroczystości szkolnych 2022/2023

UROCZYSTOŚĆODPOWIEDZIALNITERMIN REALIZACJI
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023wychowawcy, nauczyciele, opiekunowie Samorządu Uczniowskiego  1 września 2022
Zebranie z rodzicami/opiekunami prawnymiwychowawcy, nauczyciele    22 września 2022    
Dzień Kropkinauczyciele OP i klas 1-315 września 2022
Sprzątanie świata – Polska 2022 (akcja ogólnopolska)wychowawcy, nauczyciele, opiekunowie Samorządu Uczniowskiego16 września 2022
Wybory do Samorządu Uczniowskiego  opiekunowie Samorządu Uczniowskiego wraz                               z wychowawcami  wrzesień 2022
Narodowe czytanie „Ballad i romansów” Adama Mickiewiczap. Pankauwrzesień 2022
Światowy Dzień Uśmiechuwychowawcy klas, Samorząd Uczniowski  1 października 2022
Światowy Dzień Tabliczki Mnożeniap. Polechońska, p. Karpowicz7 października 2022
Rodzinny    Konkurs Techniczno-Przyrodniczy „Karmnik dla ptaków”p. Falko, p. Kurłowicz (dla 1-3)październik  2022
Międzynarodowy Dzień bez przemocyp. Piechowiakpaździernik 2022
Dzień Edukacji Narodowejopiekunowie Samorządu Uczniowskiego13 października 2022
Dzień Ratownika Medycznegowychowawcy klas 0-3  Październik 2022
Dzień spódnicywychowawcy klas, nauczycielki 30 października 2022
Pasowanie na ucznia klasy pierwszejWychowawca klasy pierwszej, opiekunowie Samorządu Uczniowskiegopaździernik / listopad 2022
Zebranie                               z rodzicami/opiekunami prawnymiwychowawcy, nauczyciele  27 października 2022  
Obchody 104 Rocznicy Odzyskania Niepodległościp. Urbańska, p. PankauOk 11 listopada 2022
Pasowanie na czytelnikanauczyciel bibliotekilistopad 2022
Dzień SenioraSzkolne Koło Wolontariatulistopad 2022
Dzień Tolerancjip. Piechowiaklistopad 2022
Dzień Pluszowego Misiap. Król, p. Trepka25 listopada 2022
Wróżby andrzejkowe  Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami, wychowawcy klas 0-3    koniec listopada 2022
Dzień postaci z bajekNauczyciele Oddziałów Przedszkolnych  5 listopada 2022
Zebranie                                  z rodzicami/opiekunami prawnymipoinformowanie                       o przewidywanych ocenach niedostatecznychwychowawcy, nauczyciele8 grudnia 2022
Mikołajki szkolneSamorząd Uczniowski wraz z opiekunami 6 grudnia 2022  
Matematyczny kalendarz adwentowyp. Polechońskagrudzień 2022
Obchody związane                          z polskimi tradycjami                           i zwyczajami bożonarodzeniowymi  p. Pankau, p. Nowacka,  p. Piechowiak    grudzień 2022
Obchody Dnia Babci i Dziadkawychowawcy 0-3styczeń 2023
Podsumowanie wyników                        w nauczaniu i zachowaniu za pierwszy semestr roku szkolnego 2022/ 2023wychowawcy  klas, Samorząd Uczniowski,  opiekunowie zajęć pozalekcyjnych  styczeń 2023  
Obchody  Karnawału  wychowawcy 0-3 wychowawcy 4-8  styczeń 2023
Dzień języka angielskiegop. Skwierawska, p. Kierzekluty 2023
Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystegop. Pankau21 lutego 2023
Zebranie   z rodzicami/opiekunami prawnymiwychowawcy, nauczyciele3 lutego 2023
Dzień KotaWychowawcy 0-3, SKW- zbiórka karmy17 lutego 2023
Międzynarodowy Konkurs Matematyczny – Kangur 2023p. Polechońska, p. Karpowiczmarzec 2023
Światowy Dzień Matematykip. Polechońska12 marca 2023
Światowy Dzień Liczby Pip. Polechońska14 marca 2023
Obchody Dnia Wiosny  p. Bednarski, p. Greszata, p. Kober, p. Dziadek wychowawcy 0-3  21 marca 2023  
Światowy Dzień Zespołu Downawychowawcy klas, Koło Wolontariatu21 marca 2023
Konkurs matematyczno-przyrodniczyp. Baranowicz, p. Trepkamarzec/kwiecień 2023
Światowy Dzień Sztukinauczyciel plastykikwiecień 2023
Światowy Dzień Świadomości AutyzmuKoło Wolontariatu, p. Piechowiak, p. Kober2 kwietnia 2023
Zebranie                                  z rodzicami/opiekunami prawnymiwychowawcy, nauczyciele13 kwietnia 2023
Speedcubing- turniej w układaniu kostki Rubika na czasp. Polechońska17 kwietnia 2023
Międzynarodowy Dzień Książki i Praw AutorskichNauczyciel biblioteki, Samorząd Uczniowski,         p. Pankau23 kwietnia 2023
Dzień Flagi, Święto                 3 Maja, Święto Szkoły  p. Falko, p. Kozakowska  maj 2023      
Wewnątrzszkolny Konkurs Matematycznyp. Polechońska5 maja 2023
Tydzień biblioteknauczyciel bibliotekimaj 2023
Dzień Języka Niemieckiegop. Wojtkiewiczmaj 2023
Zebranie                                  z rodzicami/opiekunami prawnymi – poinformowanie o przewidywanych rocznych ocenach niedostatecznychwychowawcy, nauczyciele  11 maja 2023
Dzień Matki/ Dzień Rodzinywychowawcy 0-3maj/ czerwiec 2023
Obchody Dnia Sportu i Dnia Dziecka  p. Bednarski, p. Kuczyńska, p. Kurłowicz, Samorząd Uczniowski, wychowawcy klas1 czerwca 2022  
Święto muzykiNauczyciel muzyki21 czerwca 2023
Podsumowanie wyników w nauczaniu i zachowaniu za rok szkolny 2022/2023Samorząd Uczniowski, wychowawcy klas, opiekunowie kół zainteresowańczerwiec 2023
Uroczyste zakończenie klasy ósmejWychowawca klasyczerwiec 2023
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2022/2023scenariusz : opiekunowie Samorządu Uczniowskiego, wychowawcy klas23 czerwca 2023

              Opracował zespół w składzie:

                   Agnieszka Pankau

Dorota Treapka

Katarzyna Kober

Justyna Polechońska

Zaopiniowano pozytywnie na Radzie Pedagogicznej  dnia

Przyjęłam/przyjąłem do wiadomości i stosowania.

L.p.Imię i nazwiskoPodpis
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Skip to content