Witaj na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. 27 WDP AK w Świeszynie

Kadra pedagogiczna

Kadra pedagogiczna: 

Joanna Remplewicz– Dyrektor Szkoły Podstawowej im. 27 WDP AK w Świeszynie, nauczyciel języka polskiego,                                                                

Iwona Piechowiak – pedagog  

Dorota Trepka – nauczyciel wychowania przedszkolnego 

Joanna Król  – nauczyciel wychowania przedszkolnego 

Barbara Baranowicz – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej 

Dorota Falko – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej 

Arlena Kozakowska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej 

 Anna Kurłowicz – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej 

Agnieszka Pankau – nauczyciel języka polskiego 

Agnieszka Urbańska – nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, wychowania do życia w rodzinie 

Iwona Skwierawska – nauczyciel języka angielskiego 

Dorota Kierzek – nauczyciel języka angielskiego 

Marta Wojtkiewicz – nauczyciel języka niemieckiego 

Justyna Polechońska – nauczyciel matematyki 

Wojciech Karpowicz – nauczyciel matematyki, informatyki, techniki, fizyki 

Kamila Greszata  – nauczyciel geografii i współorganizujący kształcenie 

Krystyna Tarnowska – nauczyciel przyrody 

Dorota Kuczyńska – nauczyciel biologii, chemii, wychowania fizycznego 

Anna Zaręba – nauczyciel muzyki, plastyki i świetlicy 

Piotr Bednarski – nauczyciel wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa  

Katarzyna Nowacka – nauczyciel religii 

Alicja Juchniewicz – nauczyciel biblioteki 

Katarzyna Kober – nauczyciel współorganizujący kształcenie  

Marzena Dziadek – nauczyciel współorganizujący kształcenie 

Ewa Magnowska – nauczyciel współorganizujący kształcenie 

Iwona  Kiedrowska – Jeger  – nauczyciel świetlicy 

Wychowawcy klas 

Oddział Przedszkolny (5-latki) – Dorota Trepka 

Oddział Przedszkolny (6-latki) – Joanna Król  

Klasa I – Barbara Baranowicz  

Klasa II A – Arlena Kozakowska  

Klasa II B – Dorota Falko  

Klasa III – Anna Kurłowicz 

Klasa IV – Dorota Kierzek  

Klasa V – Iwona Skwierawska  

Klasa VI – Dorota Kuczyńska  

Klasa VII – Agnieszka Pankau  

Klasa VIII – Piotr Bednarski  

rekrutacja 2023/2024

Skip to content