Witaj na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. 27 WDP AK w Świeszynie

Dzień Kredki

22 listopada dzieci z oddziałów przedszkolnych obchodziły kolejny bardzo ciekawy dzień, to ,,Dzień Kredki”. Podczas zabaw dywanowych uczestniczyły również w wielu zabawach ruchowych oraz plastycznych. Układały kompozycje z różnokolorowych kredek, budowały konstrukcje z kredek, przeliczały kredki oraz segregowały je pod względem koloru i kształtu. Następnie wysłuchały wiersza pt.:,,Kredki „. Po emocjonujących zabawach dzieci wykonały pracę plastyczną z wykorzystaniem strużyn, próbowały odgadnąć drogę prowadzącą do skarbu oraz układały wyraz: „Kredka” z rozsypanki literowej. To był wyjątkowy dzień.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.
2_sp
Skip to content