Witaj na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. 27 WDP AK w Świeszynie

Pożegnanie absolwentów

21 czerwca 2023r. w naszej szkole odbyło się uroczyste pożegnanie uczniów klasy ósmej. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście, rodzice oraz nauczyciele. Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy, a pani dyrektor Joanna Remplewicz wręczyła nagrody uczniom, którzy osiągneli bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe lub bardzo dobre zachowanie. Pani dyrektor wyróżniła również laureatów konkursów kuratoryjnych. Podczas uroczystości wręczona została również statuetka Primus inter pares. Podziękowania otrzymali również rodzice, którzy aktywnie uczestniczyli w życiu klasy i szkoły. Po wręczeniu nagród ósmoklasiści złożyli ślubowanie. W trakcie uroczystości absolwenci w formie dowcipnych wierszyków podziękowali nauczycielom i pracownikom szkoły za wspólnie spędzone lata. Na koniec uczniowie odegrali scenki pokazujące dzień z życia szkoły. Całej uroczystości towarzyszył szkolny chór, który wraz z uczniami wykonał piękne i wzruszające  piosenki. Nie zabrakło również występów solowych wykonanych przez naszych absolwentów.

 Życzymy naszym uczniom sukcesów w wymarzonych szkołach ponadpodstawowych.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.
2_sp
Skip to content