Witaj na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. 27 WDP AK w Świeszynie

Próbny egzamin ósmoklasisty

Już po raz trzeci uczniowie klasy VIII ze Szkoły Podstawowej im. 27 WDP AK w Świeszynie mierzyli się z próbnymi testami egzaminacyjnymi. W dniach 22, 23 i 24 kwietnia młodzież rozwiązywała kolejno arkusze z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. To była ostatnia próba przed egzaminem zewnętrznym. Wszystkim ósmoklasistom już dziś życzymy POWODZENIA.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.
2_sp
Skip to content