Witaj na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. 27 WDP AK w Świeszynie

Prelekcja o uzależnieniach i cyberprzemocy

    W dniu 15 grudnia 2022 r. w naszej szkole odbyła się prelekcja  o uzależnieniach i cyberprzemocy dla uczniów klasy siódmej i ósmej. 

 Wykład przeprowadziła młodsza aspirant z Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie pani Beata Gałka. Pani aspirant zwracała szczególną uwagę na przepisy Kodeksu Karnego  i Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz wynikające z nich konsekwencje dla dzieci i młodzieży odnośnie nadużyć w Internecie. Dodatkowo podczas prelekcji uczniowie dowiedzieli się, kto to jest osoba nieletnia, poznali pojęcie czynu karalnego, demoralizacji. Pani wymieniła najczęstsze zachowania, które mogą być powodem konfliktu z prawem: uchylanie się od obowiązku szkolnego (wagary), palenie papierosów, spożywanie alkoholu, stosowanie środków odurzających, stosowanie hejtu, cyberprzemocy. Omówione zostały przypadki wyśmiewania, obrażania, dręczenia, publikowania zdjęć bez zgody, za pomocą  telefonów komórkowych czy Internetu. Szczegółowo przedstawiła rodzaje  kar grożących młodemu człowiekowi za takie czyny karalne i przestępstwa.

  Świadomość i odpowiedzialności za swoje czyny być może uchroni  niektórych przed nieodpowiednim zachowaniem się w sieci i w życiu codziennym.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.
2_sp
Skip to content