Witaj na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. 27 WDP AK w Świeszynie

Spotkanie autorskie

17 października uczniowie klasy 4, 5 oraz 6 wzięli udział w spotkaniu autorskim z Małgorzatą Strękowską- Zarembą – polską pisarką, autorką podręczników, recenzentką i dziennikarką oraz członkinią Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (członek Zarządu Oddziału Warszawskiego SPP – trzecia kadencja), stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2006 i 2015. Spotkanie zostało zorganizowane przez MCK e- Eureka BP w Świeszynie.

Autor: Agnieszka Pankau


The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility. Skip to content