Witaj na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. 27 WDP AK w Świeszynie

Uroczyste otwarcie hali sportowej

5 października odbyło się uroczyste otwarcie tak długo wyczekiwanej hali sportowej. Uroczystość zaczęła się od występu akrobatycznego uczennicy Szkoły Podstawowej w Świeszynie Zosi Polechońskiej w towarzystwie koleżanek ze szkoły. Kolejno w pokazie tańca towarzyskiego wystąpił Jakub Smołucha (absolwent Szkoły Podstawowej w Konikowie) wraz z partnerką Laurą Kim. Wójt Gminy Świeszyno Pani Ewa Korczak, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Świeszynie Pani Joanna Remplewicz oraz Kierownik Referatu ds. Inwestycji i Budownictwa w Urzędzie Gminy Świeszyno Pani Wioletta Ryndzieiwcz przecięły wstęgę symbolizującą oficjalne otwarcie hali oraz dokonały pierwszych kopnięć piłką oraz rzutu do kosza. Głosy zabrali również zgromadzeni goście: ksiądz proboszcz Robert Górski, Starosta Koszaliński Pan Marian Hermanowicz, Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Pan Stanisław Wziątek, oraz Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty Pan Bogusław Ogorzałek. Nowa hala zapewnia nie tylko nowoczesne warunki do uprawiania różnych dyscyplin sportowych, ale także stanie się miejscem integracji społeczności szkolnej. Na dzieci czekały różnego rodzaju piłki, a na zaproszonych gości dyplomy, które wręczyła Wójt Gminy Świeszyno pani Ewa Korczak. Na koniec głos zabrały przedstawicielki oświaty Gminy Świeszyno, które podziękowały Pani Wójt, Radnym oraz pracownikom Urzędu za upór i determinację.

oznorMB
The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.
2_sp
Skip to content