Witaj na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. 27 WDP AK w Świeszynie

Wycieczka do kina Helios

29 maja uczniowie klas 4-8 pojechali na wycieczkę do kina Helios w Koszalinie. Klasy młodsze obejrzały film „Blueback”, a starsze film „Zadra”. Zarówno filmy jak i nowe kino zrobiły wrażenie na uczniach.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.
2_sp
Skip to content