Witaj na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. 27 WDP AK w Świeszynie

Bezpiecznie na wsi

Dnia 7 marca odbyła się prelekcja na temat bezpieczeństwa pracy i zagrożeń wypadkowych w gospodarstwach rolnych. Zajęcia dla klasy II i III poprowadziła pani Elżbieta Pazio, pracownik KRUS-u. Uczniowie w czasie zajęć chętnie dzielili się, tym co sami już wiedzą na temat bezpieczeństwa, a na zadawane pytania udzielali trafnych odpowiedzi. Zdobyta wiedza oraz promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenach wiejskich, pozwoli w przyszłości zapobiec wykonywanie czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.

Skip to content