Witaj na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. 27 WDP AK w Świeszynie

Dzień Edukacji Narodowej

13 października w naszej szkole odbył się apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, dzieci z oddziałów przedszkolnych – grupa pięciolatków oraz grupa sześciolatków, a także nowy zespół muzyczny Looney Tunes przygotowali krótkie przedstawienie- niespodziankę dla nauczycieli i pracowników szkoły. Poza piękną oprawą muzyczną uczniowie ukazali w krzywym zwierciadle zawód nauczyciela i jego problemy. W tym dniu nie zabrakło również przedstawicieli prezydium Rady Rodziców, którzy złożyli wszystkim nauczycielom i pracownikom życzenia, a także wręczyli słodkie upominki.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.
2_sp
Skip to content