Witaj na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. 27 WDP AK w Świeszynie

Dzień Strażaka

4 maja dzieci z OP 5 i 6-latków wybrały się na wycieczkę do Ochotniczej Straży Pożarnej w Świeszynie. Dzięki życzliwości Panów Strażaków przedszkolaki mogły z bliska obejrzeć wóz strażacki i sprzęt pożarniczy. Podczas rozmowy dowiedziały się dużo o trudnej, odpowiedzialnej i niebezpiecznej pracy. Z wielkim zainteresowaniem dzieci oglądały strój strażaka oraz akcesoria przydatne w akcjach ratowniczych. Dzieci miały również okazję wejść do wozu strażackiego, a także lać wodę z prawdziwego węża. Z wycieczki przedszkolaki wróciły pełne niezapomnianych wrażeń i wspomnień.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.
2_sp
Skip to content