Witaj na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. 27 WDP AK w Świeszynie

Gminny Konkurs Przyrodniczy

21 kwietnia w naszej szkole po raz kolejny odbył się Gminny Konkurs Przyrodniczy „Przyrodniku młody”, który skierowany jest do uczniów klas pierwszych i drugich. Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań przyrodniczych oraz kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody. W konkursie wzięło udział 6 drużyn ze Szkół Podstawowych naszej gminy. Uczniowie rozwiązywali zagadki, quizy, wykreślanki, układali puzzle, ponadto wykazali się umiejętnością segregowania śmieci i zachowań proekologicznych. Wszyscy uczestnicy wykazali wysoki poziom swojej wiedzy i umiejętności.
Jury w składzie: pani Izabella Karlińska – Ćwięka , Zastępca Wójt Gminy Świeszyno, pani Joanna Remplewicz – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. 27 WDP AK w Świeszynie i pani Iwona Piechowiak – pedagog szkolny, przyznało pierwsze miejsce drużynie ze Szkoły Podstawowej im. 27 WDP AK w Świeszynie i dwa drugie miejsca drużynom ze Szkoły Podstawowej im. W. Szymborskiej w Konikowie i Szkoły Podstawowej w Świeszynie. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody pocieszenia i pamiątkowe dyplomy.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.
2_sp
Skip to content