Witaj na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. 27 WDP AK w Świeszynie

Gminny Konkurs Przyrodniczy

21 kwietnia w naszej szkole po raz kolejny odbył się Gminny Konkurs Przyrodniczy „Przyrodniku młody”, który skierowany jest do uczniów klas pierwszych i drugich. Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań przyrodniczych oraz kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody. W konkursie wzięło udział 6 drużyn ze Szkół Podstawowych naszej gminy. Uczniowie rozwiązywali zagadki, quizy, wykreślanki, układali puzzle, ponadto wykazali się umiejętnością segregowania śmieci i zachowań proekologicznych. Wszyscy uczestnicy wykazali wysoki poziom swojej wiedzy i umiejętności.
Jury w składzie: pani Izabella Karlińska – Ćwięka , Zastępca Wójt Gminy Świeszyno, pani Joanna Remplewicz – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. 27 WDP AK w Świeszynie i pani Iwona Piechowiak – pedagog szkolny, przyznało pierwsze miejsce drużynie ze Szkoły Podstawowej im. 27 WDP AK w Świeszynie i dwa drugie miejsca drużynom ze Szkoły Podstawowej im. W. Szymborskiej w Konikowie i Szkoły Podstawowej w Świeszynie. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody pocieszenia i pamiątkowe dyplomy.

Skip to content