Witaj na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. 27 WDP AK w Świeszynie

Integracja międzyklasowa

W budowie zintegrowanego zespołu klasowego najtrudniejsze jest wypracowanie partnerskich relacji między uczniami tzw. równy z równym. W trakcie zajęć nauczycielki klas I i III połączyły realizację podstawy programowej z integracją zespołu klasowego. Integracja sprzyja budowaniu pozytywnej atmosfery, która z kolei przekłada się na zapewnieniu uczniowi poczucia bezpieczeństwa. Zgrana klasa to bezpieczna baza do wspólnego przeżywania sukcesów i porażek. Zżyta klasa chętnie podejmuje się nowych i trudniejszych zadań.Uczniowie klas I i III zostali podzieleni na grupy. W klasie I zadanie polegało na zbudowaniu miasta od podstaw (postacie, zamki, gniazda, jaskinie itp.) wraz ze stworzeniem legendy i nazwy grodu.W klasie III uczniowie bawili się w artystów malarzy. Każda grupa losowała sposób wykonania pracy. Był to obraz z figur geometrycznych, obraz nakrapiany oraz obraz z odbitych dłoni.
Uczniowie w czasie zajęć nabywają nie tylko wiedzę, ale też rozwijają swoje umiejętności z zakresu asertywności, komunikacji czy rozwiązywania konfliktów. Kształtowane jest w nich poczucie odpowiedzialności za innych i chęć niesienia pomocy.

Autor: Anna Kurłowicz

Skip to content