Witaj na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. 27 WDP AK w Świeszynie

Koszalińska Szkoła Ćwiczeń dla nauczycieli

21 listopada oraz 29 listopada odbyły się warsztaty w ramach Koszalińskiej Szkoły Ćwiczeń dla nauczycieli matematyki. Pierwsze spotkanie było lekcją pokazową z matematyki, w klasie drugiej technikum. Jej temat: Własności funkcji liniowej. Lekcja zrealizowana była z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Po lekcji odbyła się rozmowa na temat składowych lekcji i ewaluacja. Kolejne spotkanie to warsztaty matematyczne, na których nauczyciele poznali funkcjonalność i praktyczną obsługę aplikacji Geogebra Classic 6. Bardzo dziękujemy za cenne wskazówki, pokazanie innowacyjnych metod pracy z uczniami poprzez wykorzystanie technologii informacyjnych za pomocą aplikacji matematycznej GeoGebra.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.
2_sp
Skip to content