Witaj na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. 27 WDP AK w Świeszynie

Międzynarodowy Dzień Tolerancji

W naszej szkole obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Tolerancji, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 12 grudnia 1995 roku, z inicjatywy UNESCO. Dzień ten jest obchodzony na całym świecie 16 listopada.

Pani pedagog przygotowała dla oddziałów przedszkolnych i każdej klasy materiały, które zawierały informację dotyczącą ustanowienia tego dnia wraz z wyjaśnieniem znaczenia słowa tolerancja, mini plakaty, hasła związane z tolerancją oraz piosenki. Uczniowie i dzieci pod okiem wychowawców zapoznali się z informacją, wysłuchali piosenek oraz przygotowali kolorowe liście, na których zapisali hasła kojarzone z tolerancją, a następnie każda osoba powiesiła swój liść na DRZEWIE TOLERANCJI, które znajduje się na szkolnym holu. Dzień ten stał się okazją do refleksji nad własną postawą w odniesieniu do innych osób – kolegów i koleżanek.

Wszystkie działania, które w tym dniu towarzyszyły dzieciom i uczniom pogłębiły ich wiedzę na temat tolerancji, otworzyły nasze serca i poruszyły w nas strunę wrażliwości, by spojrzeć na innych ludzi z wyrozumiałością, akceptacją i szacunkiem.

Autor: Iwona Piechowiak

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.
2_sp
Skip to content