Witaj na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. 27 WDP AK w Świeszynie

Ogólnopolski Konkurs Ilustratorski pt. „Bajać na ludowo” – organizowany przez Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi oraz Szkolny Konkurs pt. „Ilustracje do książki – Klechdy domowe”

W tym roku szkolnym nasi uczniowie pilnie rozwijają swoje zdolności manualne na lekcjach plastyki, tworząc prace plastyczne i dzielnie reprezentując naszą  szkołę w wielu konkursach szkolnych i pozaszkolnych. W listopadzie przystąpiliśmy do. Ogólnopolskiego konkursu ilustratorskiego „Bajać na ludowo”, w lutym dzieci chętnie tworzyły ilustracje do Szkolnego Konkursu pt. Ilustrujemy  Klechdy domowe – ilustracja książkowa, w marcu stworzyliśmy prace do konkursu  powiatowego organizowanego przez miejską bibliotekę publiczną w Koszalinie. Możemy podzielić się z Wami wspaniałą informacją o wyróżnieniu naszego ucznia Adama Sikory w Ogólnopolskim konkursie Organizowanym przez  NIKIDW.

Liczba zgłoszeń w edycji ogólnopolskiego Konkursu ilustratorskiego „Bajać na ludowo”  przeszła  najśmielsze oczekiwania  i to  nie tylko pod względem ilości, ale również w kategoriach stricte jakościowych.

Z blisko pięciuset nadesłanych prac, Komisja konkursowa – w składzie: Jolanta Richter-Magnuszewska – ilustratorka, Justyna Bednarek – autorka bajek dla dzieci, Lidia Kamińska-Koj – etnograf i Lucyna Kozłowska – malarz, twórca ludowy – wyłoniła szesnastu finalistów. Wszystkie panie jednogłośnie podkreślały, że znalezienie się w tak wąskim gronie, wśród prac o bardzo wysokich walorach twórczych, już należy traktować jako wyjątkowy sukces.

W kategorii klas 1- 4 szkół podstawowych:

Wyróżnienie – Adam Sikora  Szkoła Podstawowa im. 27. WDP AK w Świeszynie. Ponadto wiele nagród i wyróżnień dzieci otrzymały szkolnym konkursie, którego celem było zapoznanie dzieci z techniką wykonywania lustracji do książki. Oczekujemy również z niecierpliwością na rozstrzygnięcie powiatowego konkursu ilustratorskiego, do którego przygotowywaliśmy się dzielnie w ostatnim miesiącu.

Wszystkim Laureatom nagród i wyróżnień serdecznie gratuluję.

Nauczyciel plastyki Anna Zaręba

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility. Skip to content